REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Party Tesla powered by Autonom”

Perioada desfasurarii Concursului: 16 iunie 2023, ora 16:00 – 18 iunie 2023, ora 22:00

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1. Organizatorul Concursului „Party Tesla powered by Autonom” (denumit in continuare “Concurs”) este AUTONOM SERVICES S.A., o societate constituita si functionand in conformitate cu prevederile legilor din Romania, administrata in sistem dualist, avand sediul social situat in Str. Fermelor, nr. 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț 610145, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J27/280/2006, Cod Unic de Inregistrare 18433260, atribut fiscal RO, (denumit in continuare „Organizator”).

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 • Prin inscrierea/participarea la acest Concurs se prezuma cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Concursului („Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.
 • Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

2.3. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in format electronic, pe pagina https://www.autonom.ro/blog/Regulament-Concurs-Party-Tesla-powered-by-Autonom

Fie sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament.

2.4. Informatii suplimentare referitoare la Concurs se pot obtine pe pagina oficiala de Facebook Autonom Romania  www.facebook.com/Autonom.Romania sau la adresa marketing@autonom.ro.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 • Concursul este organizat si se desfasoara in mediul online, prin intermediul paginilor oficiale de Facebook si Instagram Autonom, disponibile la adresele www.facebook.com/Autonom.Romania si www.instagram.com/autonom.romania/  in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 • Concursul se va desfasura in perioada 16 iunie 2023, ora 16:00 – 18 iunie 2023, ora 22:00 (denumita in continuare “Perioada Concursului”).
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentului Concurs. Orice modificare va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia pe pagina https://www.autonom.ro/blog/Regulament-Concurs-Party-Tesla-powered-by-Autonom Dupa data incheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.
  • Orice inscriere inainte de data de incepere, sau dupa data de incheiere, a Concursului nu va fi luata in considerare, cu exceptia cazului in care se va decide modificarea duratei de derulare a Concursului conform prevederilor art. 4.2. de mai sus.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Concursul este organizat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In vederea participarii la acesta se poate inscrie orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumita in continuare „Participant”).
 • Persoanele cu varsta sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Concurs. Verificarea varstei se va face de catre Organizator in momentul validarii Participantului castigator. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului si garanteaza cu privire la autenticitatea acestora.
 • Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda comisa in vederea participarii la Concurs.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 • Pentru a participa la Concurs si pentru a avea o inscriere valabila in Concurs, Participantii care indeplinesc conditiile de participare, mentionate in Sectiunea 5 – „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
 • sa detina un cont (profil personal) in reteaua de socializare Facebook (www.facebook.com) sau in reteaua de socializare Instagram (www.instagram.com);
 • sa se inscrie in Concurs prin postarea pe contul personal a unei fotografii sau filmare realizate la standul Autonom, de la Flight Festival, din perioada de desfasurare a concursului, cu etichetarea paginii de Facebook Autonom (www.facebook.com/Autonom.Romania) sau pagina de Instagram Autonom  (www.instagram.com/autonom.romania/) in postare, in functie de platforma pe care va publica fotografia.

Postare Concurs – in ziua de 16 iunie 2023, ora 16:00 pe pagina de Facebook Autonom se va publica o postare de Concurs, dupa cum urmeaza:

Cu cine ne vedem la @flight_festival 🎧

🥳 La standul nostru facem Party Tesla și puteți câștiga și un weekend electric.

💥 Ce trebuie să faceți?

1. Vă filmați în Party Tesla. 🎥

2. Postați un Story sau Reel pe Instagram sau Facebook cu tag @autonom.romania și intri în tragerea la sorți. 😎

#flightfestival #meetusatthesunset #music #partytesla

Pe pagina de Instagram Autonom se va publica o postare de Concurs, dupa cum urmeaza:

Cu cine ne vedem la @flight_festival 🎧

🥳 La standul nostru facem Party Tesla și puteți câștiga și un weekend electric.

💥 Ce trebuie să faceți?

1. Vă filmați în Party Tesla. 🎥

2. Postați un Story sau Reel pe Instagram sau Facebook cu tag @autonom.romania și intri în tragerea la sorți. 😎

#flightfestival #meetusatthesunset #music #partytesla

Regulamentul concursului poate fi consultat aici: https://www.autonom.ro/blog/Regulament-Concurs-Party-Tesla-powered-by-Autonom

Participantii la Concurs trebuie sa posteze o fotografie pe profilul lor, in care sa eticheteze pagina Autonom Romania si sa mentioneze „#autonomlamaraton”.

Postarea de Concurs va fi publicata in data de de 16 iunie 2023, ora 16:00, iar inscrierea Participantilor se poate face pana pe 18 iunie 2023, ora 22:00.

 • Participantii care vor realiza postari pe paginile personale de Facebook sau Instagram in concordanta cu tema Concursului in intervalul aratat mai sus vor intra in tragerea la sorti pentru premiul Concursului, conform sectiunii 8.
 • Orice continut licentios, injurios, obscen, instigator la discriminare, violenta sau activitati chestionabile/ ilegale poate fi sters de catre Organizator, fara ca Organizatorul sa fie obligat sa ofere explicatii sau justificari in acest sens. Stergerea comentariului implica pierderea dreptului de participare.
 • Un participant se poate inscrie de pe un singur cont de Facebook sau Instagram si poate castiga un singur premiu in cadrul Concursului. Utilizarea mai multor conturi de Facebook sau de Instagram de catre acelasi Participant in vederea incalcarii limitarilor de mai sus va fi sanctionata cu excluderea Participantului respectiv din Concurs si pierderea dreptului asupra eventualului premiu ce ar fi putut fi castigat.
 • Continutul paginii Concursului este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/sau legaturi cu pagini de internet care nu au legatura cu cerinta sau cu aceasta promotie sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/Participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/Participantul va fi exclus din Concurs si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga premiul Concursului. Astfel, va fi descalificata automat din Concurs orice inscriere care nu are legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

SECTIUNEA 7. PREMIUL CONCURSULUI

 • In cadrul Concursului, Organizatorul va acorda prin tragere la sorti 1 premiu constand in:
 • 1x Voucher de inchiriere a unui autoturism Tesla pe durata unui weekend (vineri-duminica), oricand in 2023

Valoarea  premiului este de 1279 Lei, TVA inclus.

Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani sau alte produse ori servicii.

Autoturismul acordat spre inchiriere in baza premiului oferitt este supus termenilor si conditiilor de inchiriere auto ale Autonom.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru a beneficia de sansa de a castiga premiul Concursului. Castigatorul Concursului, precum si autovehiculul oferit spre inchiriere in baza Premiului castigat sunt supusi termenilor si conditiilor de inchiriere auto ale Autonom. Castigatorul are obligatia de a citi termenii si conditiile de inchiriere auto ale Autonom la data predarii autoturismului si de a adera la acestia prin semnare. Voucherul poate fi revendicat in oricand in anul 2023 in functie de disponibilitatea autoturismului in flota. In cazul in care Castigatorul refuza se semneze termenii si conditiile de inchiriere auto ale Autonom, premiul acestuia va fi invalidat si fi acordat rezervei extrase. In cazul in care rezerva extrasa refuza sa semneze termenii si conditiile de inchiriere auto ale Autonom, premiul acestuia va fi invalidat si concursul se va considera anulat.

 • Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorului in posesia premiului.
 • Premiul Concursului va fi acordat prin trageri la sorti care se vor realiza conform Sectiunii 8.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

 • Desemnarea castigatorului Concursului se va face prin tragere la sorti electronica prin intermediul aplicatiei disponibile pe site-ul www.random.org. Tragerea la sorti se va realiza dintr-o baza de date care va contine inregistrarile valide ale Participantiilor eligibili inscrisi in perioada 16 iunie 2023, ora 16:00 – 18 iunie 2023, ora 22:00. Tragerea la sorti va fi realizata de catre reprezentanti  AUTONOM SERVICES S.A, in data de 19 iunie 2023. In cadrul tragerii la sorti se va extrage 1 (un) potential castigator si 1 (o) rezerva pentru premiul alocat.
 • Castigatorul Premiului oferit in cadrul acestui Concurs nu are dreptul de a transfera sau ceda premiul unei alte persoane. Voucherul nefolosit pana la sfarsitul anului 2023 isi pierde valabilitatea, nu va mai putea fi folosit si nu va mai aduce Castigatorului niciun beneficiu ulterior acestui termen.
 • Premiul Concursului va fi predat pe cale electronica numai Participantului castigator si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.
 • Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor sau caracteristicilor premiului.

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE

 • Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
  • Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
  • Sa detina un cont (profil personal) in reteaua de socializare Facebook (www.facebook.com) sau in reteaua de socializare Instagram (www.instagram.com).
  • Sa se inscrie in Concurs prin publicarea unei postari valide pe profilul propriu, cu etichetare catre pagina de Facebook Autonom (www.facebook.com/Autonom.Romania) sau pagina de Instagram Autonom  (www.instagram.com/autonom.romania/).
  • Se permite publicarea mai multor postari cu etichetarea catre pagina de Facebook Autonom (www.facebook.com/Autonom.Romania) sau pagina de Instagram Autonom  (www.instagram.com/autonom.romania/), insa publicarea postarilor multiple nu reprezinta mai multe sanse de castig.
 • Castigatorul nu va fi validat in urmatoarele cazuri:
 • Participantul caruia i s-a alocat un Premiu nu indeplineste prevederile Sectiunii 10 de mai jos;
 • Participantul nu indeplineste conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
 • Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat initial vreun premiu dar se constata ulterior ca acestia nu respecta/nu au respectat sau nu intrunesc/nu au intrunit intocmai cerintele Regulamentului.

SECTIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIULUI

 1. Castigatorul este anuntat pe paginile de Facebook si de Instagram ale Organizatorului, www.facebook.com/Autonom.Romania, www.instagram.com/autonom.romania, printr-o postare publicata ca raspuns la postarea dedicata Concursului, in data de 20 iunie 2023. Ulterior anuntarii castigatorului, acesta transmite Organizatorului, in termen de cel mult 48 de ore, printr-un mesaj privat, numarul de telefon la care sa poata fi apelat in vederea validarii.
 2. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii (pentru verificarea conditiei de varsta necesara inscrierii in Concurs), adresa de corespondenta (pentru livrarea premiului prin curier). In cazul in care Participantul nu doreste sa furnizeze aceste informatii, acesta nu va putea fi validat.
 3. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (la adresa furnizata la telefon) la care poate raspunde cu datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiului, in termen de 2 (doua) zile lucratoare. Daca datele trimise de Participant pe sms/e-mail nu sunt corecte, Participantul va fi invalidat si se va contacta rezerva.
 4. Castigatorul validat (nume, prenume, premiul castigat) va fi publicat pe pagina de Facebook Autonom si pagina de Instagram Autonom in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data validarii acestuia.
 5. Livrarea premiului se va efectua in termen de maxim 10 de zile lucratoare de la data validarii finale a premiului, la adresa specificata de castigator. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 11. MINORII

 1. Minorii nu au dreptul de a participa la acest Concurs.

SECTIUNEA 12. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 1. Organizatorul nu va fi responsabil de disputele asupra dreptului de proprietate a contului de Facebook al Participantului.

SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Intrucat Organizatorul solicita Participantilor la Concurs anumite date ce au caracter personal, Organizatorul si Imputernicitii asigura si protejeaza drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date „Regulamentul General privind Protectia Datelor” (RGPD).
 2. Informatiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate Organizatorului de catre Participanti se vor regasi detaliate in Anexa 1, parte integranta a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 14. LIMITAREA RASPUNDERII

 1. Organizatorul Concursului nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra conturilor de Facebook ale Participantilor. Se pot face contestatii pana la data de 30.06.2023, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, aceasta va fi solutionata de catre Organizator, iar decizia acestuia este definitiva.
 2. Organizatorul Concursului nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele cazuri:
  1. Inscrierile realizate in afara perioadei/perioadelor Concursului;
  1. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului); Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs; inscrierea online pe un alt site decat pe pagina oficiala de Facebook Autonom www.facebook.com/Autonom.Romania, si pagina oficiala de Instagram Autonom www.instagram.com/autonom.romania.
  1. Expedierea datelor de identificare catre o alta pagina de Facebook decat pagina oficiala de Facebook Autonom sau pagina oficiala de Instagram Autonom.
  1. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
 3. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fara a fi limitate la: (i) informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei; (ii) dificultati tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email- ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme; (iii) deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie; (iv) schimbari de legislatie sau evenimente de forta majora care sa influenteze derularea si implementarea Concursului – precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare).
 1. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului la inscrierea in Concurs.
 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului.
 3. Organizatorul nu va purta niciun fel de raspundere cu privire la standardele de calitate ale produsului oferit ca premiu.

SECTIUNEA 15. TAXE

 1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu prevederile Codului Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
 2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau trimiterii documentelor necesare validarii la adresa comunicata de catre Organizator sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in concurs sau solicitarii Regulamentului de desfasurare a Concursului).

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI

 1. Numele si prenumele castigatorului si premiul castigat vor fi publicate pe pagina oficiala de Facebook Autonom www.facebook.com/Autonom.Romania, si pagina oficiala de Instagram Autonom www.instagram.com/autonom.romania in cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la data validarii lor.

SECTIUNEA 17. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI

 1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
 3. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora (fara ca enumerarea sa fie limitativa, ci doar utilizata in scop exemplificativ) urmatoarele evenimente:
  1. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
  1. tentative de frauda ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie Participantilor si cu respectarea prevederilor Art. 4 de mai sus

SECTIUNEA 18. LITIGII SI FRAUDE

 1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, cu sediul in municipiul Bucuresti.
 2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite Organizatorului la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial, pana la data de 30.06.2023. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
 3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

„Party Tesla powered by Autonom”

(“Concursul”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Societatea AUTONOM SERVICES S.A., o societate constituita si functionand in conformitate cu prevederile legilor din Romania, administrata in sistem dualist, avand sediul social situat in Str. Fermelor, nr. 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț 610145, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J27/280/2006, Cod Unic de Inregistrare 18433260, atribut fiscal RO, in calitate de Organizator (denumita in continuare “Operatorul“)

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

 • In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
 • Facebook ID si poza profil (in cazul in care aceasta este alocata contului de utilizator) sau Instagram ID si poza de profil (in cazul in care aceasta este alocata contului de utilizator);
 • Date legate de preferinte (in contextul comentariilor aferente postarilor Concursului);
 • Adresa de e-mail;
 • Alte date cu caracter personal care sunt furnizate voluntar de catre participanti in cadrul Concursului, care rezulta din postarea fotografiilor, tag-uri si comentarii. Datele furnizate in mod voluntar care nu sunt necesare participarii in Concurs, vor fi sterse de catre Operator la libera sa apreciere.
 • In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra de la castigator urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
 • Nume;
 • Prenume;
 • Data nasterii;
 • Numar de telefon;
 • Voce;
 • Adresa de e-mail;
 • Adresa livrare.

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in scopul:

 1. organizarii si desfasurarii Concursului;
 2. desemnarii si validarii Castigatorului;
 3. atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele personale ale participantilor si castigatorului acestui concurs, asa cum sunt prezentate mai sus, se prelucreaza in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

 • Interesul legitim al operatorului in legatura cu realizarea de concursuri promotionale si pentru apararea drepturilor si intereselor operatorului;
 • Executarea contractului cu dumneavoastra reprezentat de termenii si conditiile stabilite prin regulament, inclusiv comunicarea cu dumneavoastra;
 • Indeplinirea obligatiilor legale pentru calculul, declararea si plata premiului, dupa caz;
 • Consimtamantul persoanelor vizate pentru inregistrarea convorbirilor telefonice.

Datele dumneavoastra cu caracter personal ne sunt necesare in vederea participarii dumneavoastra la concurs si pentru derularea concursului in ceea ce va priveste pe dumneavoastra atat in calitate de participant, cat si de castigator. Un eventual refuz din partea dumneavoastra de a furniza datele cu caracter personal necesare atrage imposibilitatea validarii dumneavoastra ca si castigator al concursului.

Pe parcursul derularii Concursului nu se iau decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri si nu se prelucreaza date personale prevăzute la art. 9 și 10 din RGPD.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Operator si Imputerniciti o perioada de 90 de zile de la incheierea Concursului, după care vor fi distruse in conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne ale Operatorului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

Datele cu caracter personal ale Castigatorului vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premiu. Imputernicitul va distruge datele personale ne-necesare legislatiei financiar-contabile ale Castigatorului, in mod similar cu cele ale Participantilor, dupa 90 de zile de la încheierea Concursului.

6. Drepturile persoanelor vizate

Participantii la Concurs, respectiv Castigatorul acestuia, in calitate de persoane vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, au urmatoarele drepturi reglementate prin legislatia cadru aplicabila:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;
 2. Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale in situatia in care acestea sunt incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in situatiile in care:
  1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare),
  1. baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare,
  1. persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza,
  1. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,
  1. stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania, sau
  1. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite catre copii (daca este cazul), pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;
 3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care:
  1. considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exectitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal;
  1. prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor;
  1. in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau
  1. dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;
 5. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

Strict in legatura cu exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal precum si cu privire la orice alte aspecte legate de protectia datelor, participantii se pot adresa printr-o cerere scrisa, datata, semnata la adresa – Str. Fermelor, nr. 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț 610145 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: protectiadatelor@autonom.ro in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

7. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul va impune Imputernicitului obligatii similare, iar acesta din urma se obliga sa le indeplineasca. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau Imputernicitilor acestuia, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Datele de contact ale Operatorilor pentru nelamuriri cu privire strict la prelucrarea si protecția datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor acordate de RGPD persoanelor vizate sunt urmatoarele: Str. Fermelor, nr. 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț 610145  e-mail protectiadatelor@autonom.ro.