Regulament „#pedaleazacuAutonom” ZiuaB

REGULAMENTUL OFICIAL AL Concursului „pedaleazacuAutonom” din cadrul ZiuaB

Perioada desfasurarii Concursului:

23 aprilie 2023, ora 8:00 – 23 aprilie 2023, ora 15:00

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1. Organizatorul Concursului „#pedaleazacuAutonom!” (denumit in continuare “Concurs”) este AUTONOM SERVICES S.A., o societate constituita si functionand in conformitate cu prevederile legilor din Romania, administrata in sistem dualist, avand sediul social situat in Str. Fermelor, nr. 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț 610145, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J27/280/2006, Cod Unic de Inregistrare 18433260, atribut fiscal RO, (denumit in continuare „Organizator”).

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 • Prin inscrierea/participarea la acest Concurs se prezuma cunoașterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Concursului („Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, in format electronic pe pagina https://www.autonom.ro/blog/Regulament-Pedaleaza-cu-Autonom-ZiuaB
 • Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
 • Regulamentul Concursului va fi disponibil pe pagina https://www.autonom.ro/blog/Regulament-Pedaleaza-cu-Autonom-ZiuaB sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament.
 • Informatii suplimentare referitoare la Concurs se pot obtine la adresa marketing@autonom.ro.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 • Concursul este organizat si se desfasoara la standul Autonom din cadrul evenimentului Ziua B, ce se desfasoara la Complexul Phoenix Cernica.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 • Concursul se va desfasura in perioada 23 aprilie 2023, ora 8:00 – 23 aprilie 2023, ora 15:00 (denumita in continuare “Perioada Concursului”).
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentului Concurs. Orice modificare va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia pe pagina https://www.autonom.ro/blog/Regulament-Pedaleaza-cu-Autonom-ZiuaB. Dupa data incheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.
  • Orice inscriere inainte de data de incepere, sau dupa data de incheiere, a Concursului nu va fi luata in considerare, cu exceptia cazului in care se va decide modificarea duratei de derulare a Concursului conform prevederilor art. 4.2. de mai sus.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Concursul este organizat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In vederea participarii la acesta se poate inscrie orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumita in continuare „Participant”).
 • Persoanele cu varsta sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Concurs. Verificarea varstei se va face de catre Organizator in momentul validarii Participantului castigator. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului si garanteaza cu privire la autenticitatea acestora.
 • Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda comisa in vederea participarii la Concurs.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 • Pentru a participa la Concurs si pentru a avea o inscriere valabila in Concurs, Participantii care indeplinesc conditiile de participare, mentionate in Sectiunea 5 – „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
 • Sa viziteze standul Autonom din cadrul evenimentului Ziua B si sa semneze acordul de participare.
 • Sa completeze cursa virtuala de 1km pusa la dispozitie tuturor participantilor pe bicicleta conectatala Smart Trainerul TacX in cadrul activarii sportive, in perioada de desfasurare a concursului.
 • Sa se inscrie in Concurs prin adaugarea timpului efectuat in cursa in tabelul destinat clasamentului, disponibil la standul Autonom.
 • Toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere, in conformitate cu acordul de participare pe care il vor completa odata cu inscrierea la concurs;
 • Un participant se poate inscrie o singura data in clasament si poate castiga un singur premiu in cadrul Concursului. Utilizarea altor nume de catre acelasi Participant in vederea incalcarii limitarilor de mai sus va fi sanctionata cu excluderea Participantului respectiv din Concurs si pierderea dreptului asupra eventualului premiu ce ar fi putut fi castigat.
 • Participantii trebuie sa parcurga traseul stabilit, in intregime, fara a il intrerupe sau reporni inainte de finalizarea acestuia.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CONCURSULUI

 • In cadrul Concursului, Organizatorul va acorda in total 14 (patrusprezece) premii, conform clasamentului, respectiv Locul I: 1 premiu pentru primul timp de parcurgere al distantei de 1km, Locul II: 3 premii pentru urmatorii 3 timpi de parcurgere a distantei de 1km, Locul III: 10 premii pentru urmatorii 10 timpi de parcurgere a distantei de 1km.

Premiile care se vor acorda pentru fiecare loc din clasament sunt:

 • Locul I: 1x  voucher in valoare de 500 EUR pentru achizitia unui autoturism de la Autonom AutoRulate.
  • Locul II: 3x vouchere de inchiriere a unui vehicul electric pe durata unui weekend.
  • Locul III: 10x abonamente anuale de asistenta rutiera

Valoarea unui premiu este de 600 Lei, TVA inclus.

Premiile nu pot fi inlocuite cu contravaloarea acestora in bani sau alte vouchere, produse ori servicii.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

 • Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 • Desemnarea castigatorilor Concursului se va face in functie de clasamentul care se va stabili in functie de timpul efectuat pentru cursa si in functie de criteriile de eligibilitate.
 • Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au dreptul de a transfera sau ceda premiul unei alte persoane.
 • Premiile Concursului vor fi predate pe cale electronica numai Participantilor castigatori si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.
 • Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor sau caracteristicilor premiilor.

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE

 • Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
  • Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
  • Sa completeze cursa virtuala e 1km distanta pe bicicleta conectata la Smart trainerul TacX
  • Sa parcurga traseul stabilit, in intregime, fara a il intrerupe sau reporni inainte de finalizarea acestuia
  • Sa se inscrie in concurs prin completarea si semnarea acordului de participare pus la dispozitie la momentul activarii sportive.
 • Castigatorii nu vor fi validati in urmatoarele cazuri:
 • Participantul caruia i s-a alocat un Premiu nu indeplineste prevederile Sectiunii 10 de mai jos;
 • Participantul nu indeplineste conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
 • Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat initial vreun premiu dar se constata ulterior ca acestia nu respecta/nu au respectat sau nu intrunesc/nu au intrunit intocmai cerintele Regulamentului.

SECTIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR

 1. Castigatorii sunt apelati de un reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data furnizarii numarului de telefon. In cazul in care un Participant extras ca potential castigator nu furnizeaza un numar de telefon valid pe care sa poata fi apelat sau nu raspunde la apelurile initiate de Organizator, acesta va fi invalidat. Fiecare potential castigator este apelat de maxim 3 (trei) ori, in intervale orare diferite.
 2. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare al castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Concurs, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu Participantii la Concurs.
 3. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa confirme urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii (pentru verificarea conditiei de varsta necesara inscrierii in Concurs), adresa de email (pentru livrarea premiului pe cale electronica). In cazul in care Participantul nu doreste sa furnizeze aceste informatii, acesta nu va putea fi validat.
 4. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (la adresa furnizata la telefon) la care poate raspunde pentru a confirma datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 2 (doua) zile lucratoare. Daca datele trimise de Participant pe sms/e-mail nu sunt corecte, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
 5. Livrarea premiilor se va efectuape cale electronica in termen de maxim 10 de zile lucratoare de la data validarii finale a premiului, la adresele specificate de castigatori. Odata cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 11. MINORII

 1. Minorii nu au dreptul de a participa la acest Concurs.

SECTIUNEA 12. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 1. Organizatorul nu va fi responsabil de disputele asupra dreptului de proprietate a contului de Facebook al Participantului.

SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Intrucat Organizatorul solicita Participantilor la Concurs anumite date ce au caracter personal, Organizatorul si Imputernicitii asigura si protejeaza drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date „Regulamentul General privind Protectia Datelor” (RGPD).
 2. Informatiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate Organizatorului de catre Participanti se vor regasi detaliate in Anexa 1, parte integranta a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 14. LIMITAREA RASPUNDERII

 1. Organizatorul Concursului nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu acest Concurs. Se pot face contestatii pana la data de 30.04.2023, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, aceasta va fi solutionata de catre Organizator, iar decizia acestuia este definitiva.
 2. Organizatorul Concursului nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele cazuri:
  1. Inscrierile realizate in afara perioadei/perioadelor Concursului;
  1. Pierderile sau intarzierile inscrierilor (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului); Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs.
  1. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului in ceea ce priveste bicicleta conectata la smart trainerul TacX.
 3. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fara a fi limitate la: (i) informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei; (ii) dificultati tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email- ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de problem; (iii) deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie; (iv) schimbari de legislatie sau evenimente de forta majora care sa influenteze derularea si implementarea Concursului – precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare).
 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului.
 3. Organizatorul nu va purta niciun fel de raspundere cu privire la standardele de calitate ale produselor oferite ca premii.

SECTIUNEA 15. TAXE

 1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
 2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau trimiterii documentelor necesare validarii la adresa comunicata de catre Organizator sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in concurs sau solicitarii Regulamentului de desfasurare a Concursului).

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

 1. Castigatorii vor fi anuntati individal, pe cale electronica, in cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la data validarii lor.

SECTIUNEA 17. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI

 1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat deraspunderea privind indeplinirea obligatiilor salepentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
 3. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora (fara ca enumerarea sa fie limitativa, ci doar utilizata in scop exemplificativ) urmatoarele evenimente:
  1. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
  1. tentative de frauda ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, daca numarul de participanti inscrisi este mai mic sau egal cu numarul de premii acordate, cu conditia ca acesta sa comunice o astfel de situatie Participantilor si cu respectarea prevederilor Art. 4 de mai sus.
 5. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie Participantilor si cu respectarea prevederilor Art. 4 de mai sus

SECTIUNEA 18. LITIGII SI FRAUDE

 1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, cu sediul in municipiul Bucuresti.
 2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite Organizatorului la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial, pana la data de 30.04.2023. [SC1] Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
 3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

„Pedalează cu noi într-o experiență de poveste!”

(“Concursul”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Societatea AUTONOM SERVICES S.A., o societate constituita si functionand in conformitate cu prevederile legilor din Romania, administrata in sistem dualist, avand sediul social situat in Str. Fermelor, nr. 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț 610145, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J27/280/2006, Cod Unic de Inregistrare 18433260, atribut fiscal RO, in calitate de Organizator (denumita in continuare “Operatorul“)

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

2.1. In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

i. Adresa de e-mail (in cazul in care solicita detalii suplimentare sau adreseaza intrebari si notificari referitoare la prezentul Regulament sau la derularea Concursului);

ii. Alte date cu caracter personal care sunt furnizate voluntar de catre participanti in cadrul Concursului, care rezulta din completarea acordului de participare. Datele furnizate in mod voluntar care nu sunt necesare participarii in Concurs, vor fi sterse de catre Operator la libera sa apreciere.

2.2. În cadrul Concursului, Operatorul va prelucra de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume;
 • Prenume;
 • Data nasterii;
 • Numar de telefon;
 • Voce;
 • Adresa de e-mail;
 • Adresa livrare.

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in scopul:

 1. organizarii si desfasurarii Concursului;
 2. desemnarii si validarii Castigatorilor;
 3. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele personale ale participantilor si castigatorilor acestui concurs, asa cum sunt prezentate mai sus, se prelucreaza in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

 • Interesul legitim al operatorului in legatura cu realizarea de concursuri promotionale si pentru apararea drepturilor si intereselor operatorului;
 • Executarea contractului cu dumneavoastra reprezentat de termenii si conditiile stabilite prin regulament, inclusiv comunicarea cu dumneavoastra;
 • Indeplinirea obligatiilor legale pentru calculul, declararea si plata premiilor, dupa caz;
 • Consimtamantul persoanelor vizate pentru inregistrarea convorbirilor telefonice.

Datele dumneavoastra cu caracter personal ne sunt necesare in vederea participarii dumneavoastra la concurs si pentru derularea concursului in ceea va priveste pe dumneavoastra atat in calitatea de participant, cat si de castigator. Un eventual refuz din partea dumneavoastra de a furniza datele cu caracter personal necesare atrage imposibilitatea validarii dumneavoastra ca si castigator al concursului.

Pe parcursul derularii Concursului nu se iau decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri si nu se prelucreaza date personale prevăzute la art. 9 și 10 din RGPD.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Operator si Imputerniciti o perioada de 90 de zile de la incheierea Concursului, după care vor și distruse in conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne ale Operatorului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

Datele cu caracter personal ale Castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. Imputernicitul va distruge datele personale ne-necesare legislatiei financiar-contabile ale Castigatorilor, in mod similar cu cele ale Participantilor, dupa 90 de zile de la încheierea Concursului.

6. Drepturile persoanelor vizate

Participantii la Concurs, respectiv Castigatorii acestuia, in calitate de persoane vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, au urmatoarele drepturi reglementate prin legislatia cadru aplicabila:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale in situatia in care acestea sunt incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in situatiile in care:

i. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare),

ii. baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare,

iii. persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza,

iiii. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,

iiiii. stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania, sau

iiiiii. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite catre copii (daca este cazul), pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care:

i. considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exectitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal;

ii. prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor;in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau

 1. Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;
 2. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
 3. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

Strict in legatura cu exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal precum si cu privire la orice alte aspecte legate de protectia datelor, participantii se pot adresa printr-o cerere scrisa, datata, semnata la adresa – Str. Fermelor, nr. 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț 610145 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: protectiadatelor@autonom.ro in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

 • Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul va impune Imputernicitului obligatii similare, iar acesta din urma se obliga sa le indeplineasca. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau Imputernicitilor acestuia, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 • Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Datele de contact ale Operatorilor pentru nelamuriri cu privire strict la prelucrarea si protecția datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor acordate de RGPD persoanelor vizate sunt urmatoarele: Str. Fermelor, nr. 4, Piatra Neamț, Jud. Neamț 610145  sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail protectiadatelor@autonom.ro.


 [SC1]Am modificat conform art. 14.1. Va rog confirmati.

 [SC2]Link-urile care trimit spre Regulamentul de Concurs fac referire la numele “Alergam impreuna pentru educatie” – poate exista o neconcordanta.