Declaratia de politica in domeniile
Calitate - Protectia mediului - Sanatate si securitate ocupationala

In centrul preocupărilor noastre se afla permanent:

  • CALITATEA serviciilor oferite clienților noștri, in vederea creșterii încrederii și satisfacției
  • acestora;
  • OMUL care are dreptul la o viată sănătoasă intra-un mediu adecvat;
  • MEDIUL cu resursele lui naturale, care trebuie protejate și valorificate cât mai eficient.

Scopul nostru este acela de a asigura produse/procese/servicii in condiții de deplina securitate atât pentru factorul uman cât și pentru mediul înconjurător respectând cerințele clienților noștri.

Valorile pe care le împărtășim sunt: profesionalism, onestitate și loialitate.

Pentru satisfacerea cerințelor partenerilor noștri și pentru obținerea performantelor economice, ne angajam sa revizuim periodic politica in domeniul calitate-protecția mediului-sănătate și securitate ocupaționala pentru a fi in permanenta adecvata realităților din organizație.

 

Obiectivele generale ale organizației sunt:

1. Îmbunătățirea continua a sistemului de management integrat -protecția mediului-sănătate și

securitate ocupaționala.

2. Susținerea inițiativelor publice și a programelor guvernamentale destinate protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale.

3. Conformarea cu cerințele legale și reglementările specifice.

4. Creșterea încrederii și satisfacției clienților.

5. Îmbunătățirea performantei de sănătate și securitate ocupaționala, reducerea riscurilor de

accidente și îmbolnăviri profesionale, pentru toate persoanele participante la procesul de

munca, identificarea, monitorizarea activităților cu pericol deosebit sau iminent.

6. Perfecționarea, instruirea și îmbunătățirea nivelului de pregătire profesionala a personalului,

pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea prevederilor din domeniul sănătate și securitate

ocupaționala cuprinse in documentele sistemului de management integrat, a cerințelor legale

in vigoare, precum și a celor cuprinse in proiectele și tehnologiile adoptate

7. Îmbunătățirea managementului resurselor naturale, utilizarea susținută a resurselor

regenerabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului și a generării deșeurilor, precum

și eliminarea responsabila și in siguranță a deșeurilor.

8. Promovarea unui dialog deschis și continuu cu părțile interesate.